Γραφείο Διασύνδεσης ΑΣΠΑΙΤΕ

Σχετικά με εμάς

1. Ο Ρόλος του Γραφείου Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ υπάρχει να σας βοηθάμε να βρείτε θέση εργασίας και να ξεκινήσετε στην σταδιοδρομία που θέλετε ν’ ακολουθήσετε, μετά τις σπουδές στην Σχολή. Σ’ ένα διευρυμένο ρόλο, το Γραφείο Διασύνδεσης επιχειρεί την σύνδεση της Σχολής με το περιβάλλον έξω απ’ αυτήν.

Το Γραφείο Διασύνδεσης υποστηρίζει, προωθεί, δημιουργεί και διατηρεί ένα σύμπλεγμα σχέσεων και δεσμών στην συνέχεια Εκπαίδευσης και Εργασίας. Υποστηρίζει την σχέση μεταξύ των σπουδών και εργασίας – οι σπουδές είναι για να διασφαλίζουν την επαγγελματική σταδιοδρομία.

Σ’ αυτή την αντίληψη, το Γραφείο Διασύνδεσης προωθεί την σύνδεση της Σχολής και των φοιτητών μας με εταιρίες και την Βιομηχανία. Το Γραφείο Διασύνδεσης μεσολαβεί ανάμεσα στην Σχολή και τις Εταιρίες, αναπτύσσοντας συνεργασίες με Εταιρίες, αποτυπώνοντας το μοντέλο δεξιοτήτων που ζητάει η αγορά και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις – είναι ο τρόπος – για να διεκδικήσετε την σταδιοδρομία που επιτρέπουν οι σπουδές.

Η τρίτη σχέση, είναι η σχέση της Σχολής με τους αποφοίτους της. Αυτή η σχέση δεν τελειώνει με τις σπουδές. Αντίθετα, η Σχολή είναι σε μία κοινή πορεία με τους αποφοίτους της, υποστηρίζοντας την σταδιοδρομία τους, ιδιαίτερα, στο ξεκίνημα της, κρατώντας επαφή, υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας την επαγγελματική τους εξέλιξη, ανανεώνοντας και εξελίσσοντας το πρόγραμμα σπουδών στη βάση της πορείας των αποφοίτων, ώστε καλύτερα να υποστηρίζει την σταδιοδρομία των τωρινών φοιτητών της.

Σε μία άλλη, ακόμα, σχέση, το Γραφείο Διασύνδεσης συνδέει την Σχολή με την δευτεροβάθμια, με δράσεις που προωθώντας / προβάλλει το πρόγραμμα σπουδών της Σχολής σε μαθητές της δευτεροβάθμιας.

2. Το Όραμα: Education 4.0

Το όραμα μας είναι ν’ αναπτύξουμε τις συνεργασίες με εταιρίες και την βιομηχανία. Ν’ ανανεώσουμε την σχέση της Σχολής με τους αποφοίτους, να ενισχύσουμε την σύνδεση με την δευτεροβάθμια στην αντίληψη πως μέσα από τις συνεργασίες με την αγορά, την σύνδεση με την δευτεροβάθμια και την διατήρηση της σχέσης / επικοινωνίας  με τους αποφοίτους, κοιτάζουμε μπροστά, εξελισσόμαστε και δυναμώνουμε την Σχολή.

Βαθιές αλλαγές σε πολλές επιστημονικές περιοχές μετασχηματίζουν την Βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, οδηγώντας στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση που χαρακτηρίζεται από ένα άλλο τρόπο παραγωγής στην Βιομηχανία και την Ενέργεια και άλλο τρόπο λειτουργίας επιχειρήσεων και χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στo πλαίσιο του Industry 4.0, η Ανώτατη Εκπαίδευση δεν μπορεί να μείνει ίδια. Όπως αλλού, οι αλλαγές στην Εκπαίδευση δεν περιορίζονται απλά σε καινούργιες έννοιες και καινούργια μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών. Αλλά,  περιλαμβάνουν ένα άλλο τρόπο στην Εκπαίδευση που αποβλέπει σ’ ένα καινούργιο πρότυπο σκέψης και δεξιοτήτων. Ήδη, η αγορά έχει υιοθετήσει ένα καινούργιο μοντέλο δεξιοτήτων.

Σ’ αυτό, το καινούργιο πλαίσιο που δημιουργείται για την Βιομηχανία και την Εκπαίδευση, το όραμά μας είναι μία καινούργια Εκπαίδευση, χωρίς τον διαχωρισμό με την εργασία, όπου η Εκπαίδευση εξελίσσεται με την αγορά σε μία συνέχεια.

3. Οι Δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης επιχειρεί τον ρόλο του, πρακτικά, να σας υποστηρίζει στην σταδιοδρομία που θέλετε ν’ ακολουθήσετε, μέσα από διαφορετικές δράσεις που συμπυκνώνονται στο τετράπτυχο Connecting Guiding Mentoring / Coaching Monitoring.

Μέσα απ’ αυτές τις δράσεις, το Γραφείο Διασύνδεσης επιχειρεί τις διαφορετικές διαστάσεις της λειτουργίας του:

  • Την Επικοινωνία και Ανάπτυξη Συνεργασιών με Εταιρίες (Connecting).
  • Την Επικοινωνία Θέσεων Εργασίας και Πρακτικής στους Φοιτητές και Αποφοίτους της Σχολής (Guiding).
  • Συμβουλευτική στην Σταδιοδρομία (Mentoring / Coaching).
  • Την Ανάπτυξη και Διατήρηση της Επικοινωνίας της Σχολής με Αποφοίτους (Monitoring).
  • Την Διασύνδεση με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Connecting).

3.1. Πυλώνες Δράσεις: Connecting

Κεντρικό στοιχείο της λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η επικοινωνία. Είναι η εξωστρέφεια της Σχολής. Ερχόμαστε σε επαφή με Εταιρίες, Βιομηχανία ΜΚΟς, για να βρούμε και να προβάλλουμε συνεχώς καινούργιες θέσεις εργασίας και πρακτικής στην αγορά, αλλά και προγράμματα κατάρτισης, πιστοποιήσεις και όλες τις δυνατότητες υποτροφιών.

Διοργανώνουμε Ημέρες Καριέρας με επισκέψεις και παρουσιάσεις Εταιριών, για να αναπτύξουμε συνεργασίες και ν’ αποτυπώσουμε το μοντέλο δεξιοτήτων που ζητάει η αγορά. Μέσα από webinars και σεμινάρια στην Σχολή, μέσα από ατομικές συνεδρίες Συμβουλευτικής, επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τεχνικές και τρόπους για να προβάλλετε την εμπειρία σας σε εργοδότες και ν’ αναπτύξετε δεξιότητες για τις θέσεις / αντικείμενο απασχόλησης που σας ενδιαφέρει.

Συνεχώς, το Γραφείο Διασύνδεσης αναπτύσσει συνεργασίες και επικοινωνία με Εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε Εφαρμογές των Μηχανικών. Μέσα απ’ αυτή, την απευθείας επικοινωνία, διασφαλίζουμε θέσεις Πρακτικής και Εργασίας για τους φοιτητές μας στην ΑΣΠΑΙΤΕ.

3.2. Guiding

Η ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης είναι ένα Job Board με θέσεις Εργασίας και Πρακτικής στις μεγαλύτερες Εταιρίες στην Ελλάδα, σε όλες τις ειδικότητες των Μηχανικών. Οι θέσεις αναρτώνται απευθείας επικοινωνία με εταιρίες. Γι’ αυτό, είναι θέσεις που μόλις έχουν ανοίξει ή εξακολουθούν να ισχύουν, όσο είναι στην ιστοσελίδα.

Η λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης δεν περιορίζεται σ’ ένα job site. Η επικοινωνία και συνεργασία με Εταιρίες δεν περιορίζεται να δημοσιεύουμε και προβάλλουμε μέσα από ην ιστοσελίδα μας, θέσεις εργασίας που ανοίγουν σε διάφορες Εταιρίες. Πολύ περισσότερο, το Γραφείο Διασύνδεσης επιχειρεί να προωθεί την απασχόλησή σας στο αντικείμενο που σας ενδιαφέρει.

Σ’ αυτό το στόχο, υποστηρίζουμε την Πρακτική σε Εταιρίες, όπου η Πρακτική Άσκηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη θέση ή να αποτελέσει, ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία που θα συμβάλει να ξεκινήσετε την επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

Αποτυπώνουμε το μοντέλο δεξιοτήτων που ζητάει η Αγορά και βοηθάμε ν’ αναπτύξετε αυτές τις δεξιότητες. Ταυτόχρονα, επιχειρούμε και η Σχολή να προσαρμόσει τις σπουδές σ’ αυτό το πρότυπο.

3.3. Ατομική Συμβουλευτική (Mentoring / Coaching)

Για τον Αριστοτέλη, ο βασικός στόχος της Εκπαίδευσης είναι να μας «μαθαίνει να σκεφτόμαστε σωστά». Για τον Bertrand Russell, η σωστή εκπαίδευση θα πρέπει «ν’ αναπτύσσει την ατομικότητα … και να διαμορφώνει όλο το χαρακτήρα ενός παιδιού στη φυσική, συναισθηματική, πνευματική και διανοητική διάσταση». Η ατομική Συμβουλευτική συμβάλει σ’ αυτό το σκοπό.

Η Συμβουλευτική στο Γραφείο Διασύνδεσης, μέσα από προσωπικές συνεδρίες, λειτουργεί ώστε να βοηθάει να προσδιορίσουμε κλίσεις, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα, Σ’ αυτό το πλαίσιο, να βάζουμε στόχους και να αναπτύξουμε τεχνικές για να καταφέρνουμε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας.

Ο χαρακτήρας αναδεικνύεται σαν το βασικότερο κριτήριο για Εταιρίες, για να επιλέγουν τους νέους Μηχανικούς που θα ανανεώσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Βασικό στοιχείο αυτού του χαρακτήρα είναι η θετική στάση ζωής. Να έχουμε ξεκάθαρους στόχους και θέληση να ξεπερνάμε εμπόδια και δυσκολίες και να τους πετυχαίνουμε.

3.4. Σύνδεση με την Αγορά

Με τα τελευταία μαθήματα, καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος των σπουδών και ξεκινάτε να σκέφτεστε το επόμενο στάδιο, μετά την Σχολή, τότε, γίνεται εμφανέστερος ο ρόλος του Γραφείου Διασύνδεσης. Να σας κατευθύνει, καθοδηγεί, συνδέει και υποστηρίζει στα πρώτα βήματα / ξεκίνημα / να ξεκινήσετε και να προχωρήσετε στην σταδιοδρομίας σας.

Έξω από την Σχολή, είναι ένα δυναμικό και ακόμα πιο δημιουργικό περιβάλλον από τη Σχολή. Ένας κόσμος ευκαιριών και δυνατοτήτων από εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε μεγάλα έργα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, χρησιμοποιούν την πιο σύγχρονη τεχνολογία, αναπτύσσουν προχωρημένες λύσεις και εφαρμογές, προσφέροντας πολλές δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Ο σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης είναι σας γνωρίσουμε αυτό το περιβάλλον. Να σας καθοδηγήσουμε και να υποστηρίξουμε στην προσπάθεια ν’ αναπτύξετε τις δεξιότητες και το προφίλ για την σταδιοδρομία σας, σ’ αυτό το περιβάλλον.

3.5. Κοινή Πορεία και Μετά την Σχολή

Οι σπουδές μπορεί να τελειώνουν με την αποφοίτηση. Όμως, η σχέση / δεσμός της Σχολής με τους αποφοίτους της εξακολουθεί να υπάρχει. Διατηρείται μέσα από την επίδραση των σπουδών στην ζωή και την επαγγελματική σας σταδιοδρομία των αποφοίτων. Οι πρώτες σπουδές διαμορφώνουν χαρακτηριστικά που έχουν καθοριστικό ρόλο στην σταδιοδρομία μας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης, από την λειτουργία του να κρατάει επαφή με την αγορά, έχει το δικό του ρόλο να διατηρεί και ανανεώνει την σχέση της Σχολής με τους αποφοίτους. Μέσα από την ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης, οι απόφοιτοι διατηρούν λογαριασμό στο σύστημα της Σχολής. Μέσα από το Newsletter, το Γραφείο Διασύνδεσης επιχειρεί / διατηρεί την τακτική επικοινωνία με τους αποφοίτους.  

Όμως, η επικοινωνία με τους αποφοίτους δεν είναι για να κοιτάζουμε πίσω, αλλά μπροστά. Να γνωρίσουμε καλύτερα την αγορά: την τεχνολογία, εφαρμογές, τις γνώσεις και το μοντέλο δεξιοτήτων που απαιτεί. Να μπορούμε να προσφέρουμε στους αποφοίτους μία εικόνα / διορατικότερη αντίληψη στην καινούργια τεχνολογία, τις καινούργιες εφαρμογές, ένα διαρκώς ανανεωμένο, ολοένα πιο εμπλουτισμένο χάρτη της αγοράς.  

3.6. Μελέτες Απορρόφησης: Αξιολογώντας τις Σπουδές μέσα από την Σταδιοδρομία σας

Αλλά, μέσα από την επικοινωνία με τους αποφοίτους, εικόνα της αγοράς παίρνει και η Σχολή. Το Γραφείο Διασύνδεσης έχει και έναν άλλο ρόλο: τις Μελέτες Απορρόφησης.

Οι  σπουδές είναι για να κάνουν καλύτερη την σταδιοδρομία των αποφοίτων. Παρακολουθώντας την σταδιοδρομία των αποφοίτων μπορούμε να αξιολογούμε κατά πόσο οι σπουδές εκπληρώνουν αυτό το στόχο Σε τι βαθμό, ουσιαστικά συμβάλλουν στη σταδιοδρομία των αποφοίτων μας και να επιχειρούμε να εκσυγχρονίζουμε και να βελτιώνουμε το Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε διαρκώς περισσότερο να συμβάλλει στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

Skip to content