Γραφείο Διασύνδεσης ΑΣΠΑΙΤΕ

MGD Τεχνική Ενεργειακή Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός

Παρακαλούμε για το Βιογραφικό σας Σημείωμα στο email: info@mgd-energy.gr

Η MGD Energy SA είναι ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Στα 10 χρόνια ιστορίας της, η MGD Energy SA έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει έργα ΑΠΕ υψηλών προδιαγραφών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε δύο κυρίως τομείς, στη Μελέτη, Κατασκευή και Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και στη Μελέτη, Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων. H MGD Energy SA στηριζόμενη στη βαθιά γνώση του αντικειμένου επενδύει στην καινοτομία, διερευνά και εξελίσσει προϊόντα και εφαρμογές που συνεχώς αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες της σε έναν τομέα που καθορίζει το μέλλον.

Στο πλαίσιο δυναμικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η MGD Energy SA αναζητά:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Responsibilities

Σχεδίαση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας

Υπολογισμός ηλεκτρικών μεγεθών

Προμετρήσεις υλικών και ποσοτήτων αυτών

Σύνταξη Τεχνικών Περιγραφών, Προδιαγραφών, Προϋπολογισμών και Τευχών Δημοπράτησης έργου

Παραγγελίες εξοπλισμού και υλικών

Παρακολούθηση παραδόσεων εξοπλισμού και υλικών εντός χρονοδιαγράμματος

Άμεση συνεργασία με την κατασκευαστική ομάδα του τμήματος engineering για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ροή πληροφορίας

Σύνταξη αναφορών προόδου στον Υπεύθυνο του τμήματος Engineering

Requirements

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού απαραίτητο

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση

Εμπειρία στη Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών έργων/μελετών απαραίτητη

Άριστη Γνώση MS Office απαραίτητη

Άριστη Γνώση Autocad απαραίτητη

Γνώση προγραμμάτων υπολογισμού ηλεκτρολογικών μεγεθών

Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών και οργάνωσής τους βάσει προτεραιοτήτων

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Αναλυτική σκέψη για επίλυση προβλημάτων

Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Άδεια Οδήγησης

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και δυνατότητα για συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη.

Παρακαλούμε για το Βιογραφικό σας Σημείωμα στο email: info@mgd-energy.gr

 
Skip to content